Aç ve Tok Karnına Kanser İlaçları Kullanımı

- 25 Nisan 2017

Hangi kanser ilacını aç hangisini tok karnına kullanmalısınız? Kanser ilaçları nasıl, ne zaman kullanılır? Yemekten önce, yemekten sonra ve yemekle beraber kullanılması gereken ilaçlar.

Hastalar çoğu zaman, ağızdan alınan ilaçların yemeklerden önce mi, sonra mı alınacağını sorarlar. Özel bir durum varsa doktorunun bunu söylemiş olması gerekir. Bunun dışında her ilacın prospektüsünde (tarifesinde), kullanımıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu yazı yazılırken, öncelikle ilaçların tarife bilgilerine bakılmış, ayrıca yabancı kaynaklardan doğrulama yapılmıştır.

Aç karnına dendiği zaman, yemekten 1 saat öncesine kadar veya yemekten en az 2 saat geçtikten sonrası anlaşılmalıdır. Pratik olarak ilaçlar, yemekten hemen sonra veya yemeklerle birlikte alınırsa tok karnına alınmış olur.

Aşağıdaki listeyi okurken şunlara dikkat etmek gerekir:

Günde bir kez alınan ilaçları hep aynı saatte almaya özen gösterilmelidir.

Buradaki ilaçların hepsi kanser ilacı değildir. Kimisi bulantı önleyici, kimisi ağrı kesici, kimisi mideyi koruma amaçlı, ama hepsi de onkolojik tedavi gören hastaların sıklıkla kullandığı ilaçlardır.
Listedeki ilaçların bazıları henüz ülkemize gelmemiş, bazıları da daha önceden ülkemizde olan, ancak şu anda yurt dışından getirtilmesi gereken ilaçlar olabilir.

Buradaki açıklamalar, hastanın doktorunun önerisini veya tarife bilgilerinin yerini tutamaz. Kullanılan her ilacın kutusundan çıkan tarifesini, ilacın kullanımıyla her türlü bilgi açısından dikkatlice okumak gerekir. Buradaki tarifleri mutlak değil, dikkat çekici tarifler olarak algılamak gerekir. Hastanın kendisine ait özellikler, geçirdiği hastalıklar, birlikte kullandığı diğer ilaçlara göre burada yazılandan değişik bir tarif özellikle verilmiş olabilir. Yemekle ilgisi olmayan bir ilaç, hastanın hep aynı saatte alması için, sabah kahvaltıdan önce diyerek tarif edilmiş olabilir. Ağrı kesici ilaçlar, ağrının zamanlamasına göre tarif edilmiş olabilir. Eğer burada yazan açıklama, size tarif edilenle uyuşmuyorsa, mutlaka kendi doktorunuza danışınız.

Aşağıdaki ilaç isimleri markasıyla değil, içindeki etken madde ismiyle yazılmıştır.

AÇ KARNINA ALINMASI GEREKEN İLAÇLAR

Lomustin (bulantı olmaması için ayrıca, aldıktan 2 saat sonrasına kadar bir şey yiyip içmemek gerekir), merkaptopürin, melfalan, metotreksat, estramustin, klorambusil, ampisilin, sukralfat, metoklopramid (yemekten 30 dakika önce alınmalıdır), sorafenib.

Sabahları kahvaltıdan önce alınması gereken ilaçlar: Klodronat (sabah kahvaltıdan en az 30 dk önce, büyük bir bardak suyla), nilutamid, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol.

Gece yatmadan önce alınması gereken ilaçlar: Talidomid (gece yatmadan, boş mideye, yemekten en az 1 saat geçtikten sonra, suyla birlikte), temozolomid (bulantı etkisini azaltmak için, aç karnına veya gece yatarken), famotidin (gece yatmadan, veya sabah ve gece).

TOK KARNINA YEMEKTEN SONRA ALINMASI GEREKEN İLAÇLAR

Kapesitabin (yemekten sonra 30 dakika içinde suyla birlikte), allopürinol (bol su içerek), imatinib (büyük bir bardak su içerek), flutamid, eksemestan, siproteron, azatioprin, ornidazol, naproksen, beksaroten (yağlı bir yemekten hemen sonra alınmalıdır).

Yemeklerle birlikte alınması gereken ilaçlar: Siklofosfamid (yemek sırasında veya yemekten hemen sonra), isotretinoin (suyla birlikte), tretinoin (suyla birlikte), prednizon, prednizolon, deksametazon, morfin sülfat, kalsitriol (D vitamini), vinorelbin (kapsüller çiğnenmeden suyla yutulmalıdır, yanında biraz yiyecek alınması önerilmektedir).

YEMEKLERLE İLGİSİ OLMAYAN İLAÇLAR

Tamoksifen, amoksisilin, anastrozol, letrozol, etoposid, gefitinib, sunitinib, megesterol, medroksiprogesteron, lökovorin (kalsiyum folinat), lorazepam, diazepam, alprazolam, bikalutamid, UFT (Tegafur + urasil), kodein, siproheptadin, asiklovir, klorpromazin, hidroksiüre, mitotan, prokarbazin, tioguanin, toremifen, busulfan, parasetamol (asetaminofen), tramadol, klaritromisin (yemeklerle alındığında emilimi daha fazla olmakla birlikte kesin bir zorlama yapılmamış).

Bulantı ve kusmayı önleyici aprepitant, ondansetron, granisetron, dolasetron, tropisetron ilaçlarının ilk dozu kemoterapiden 60 dakika önce alınmalıdır, yemeklerle emilimi değişmez.

Diğer ilaçlar:

Ketokonazol: Mide asidi giderici ilaç (ranitidin, famotidin, omeprazol, lansoprazol, sukralfat v.b.) kullanılıyorsa, ondan en az 2 saat önce alınmalıdır.

Haloperidol: Su veya meyva suyuyla seyreltilerek içilmeli, cilde temas etmemelidir.

Erlotinib: Aksi belirtilmedikçe boş mideye (yemekten 1 saat önce veya 2 saat sonra). Emilim boş mideyle yüzde 60, dolu mideyle yüzde 100. Boş mideye alındığı varsayılıyorsa, dolu mideyle alındığında yan etkiler fazla olacaktır. Ne şekilde almak gerektiği, tedaviyi uygulayan doktora mutlaka danışılmalıdır.

Lapatinib: Aksi belirtilmemişse, yemekten en az 1 saat önce veya 1 saat sonra, boş mideye alınmalıdır (Bu ifade, ilacı üreten firmaya aittir). Doktora mutlaka sorarak böyle alınıp alınmayacağını doğrulatmak gerekir. Bazı ilaçlar, vücutta kalma süresini etkilediği için lapatinib tedavisi alanlarda doz ayarlaması veya kesilmesi gerekebilir. Kullanılan diğer ilaçları gösteren bir liste yapıp, lapatinibin nasıl alınması gerektiği doktora sorulmalıdır. Lapatinib ile etkileşen bazı besinlerin ve ilaçların etken madde isimleri (marka ismi değil) aşağıda verilmiştir. Bu listede eksikler olabilir.

Lapatinib ile etkileşen ilaçlar: Rifampisin, rifabutin, rifapentin, fenitoin, karbamazepin, fenobarbitol, iki haftadan uzun süre kullanılan kortizon grubu ilaçlar, modafinil, telitromisin, klaritromisin, eritromisin, troleandomisin, itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, varikonazol, posakonazol, delaviridin, nelfinavir, amprenavir, ritonavir, indinavir, sakinavir, lopinivir, atazanivir, verapamil, diltiazem, nefazodon, fluvoksamin, simetidin, aprepitant, siklosporin, amiodaron, kinidin, sisaprid, pimozid, mide için kullanılan antiasitler.

Lapatinib ile etkileşen besin ve bitkiler: Sarı kantoron (St John’s wort), greyfurt, karambola (star fruit), nar, papatya ve suları, ginkgo biloba, kava, üzüm çekirdeği ekstresi, kedi otu (valerian), ginseng, ekinezya, çuha çiçeği yağı.

Bu makalede şu konulara da değinildi:

Kanser ilaçları isimleri
Akciğer kanseri ilaçları isimleri
Akıllı ilaç isimleri
Kemoterapi ilaçları isimleri
Kanser tedavisinde kullanılan ilaç isimleri

ilaçlar

Bir Yorum

  1. rıfat

    25 Nisan 2017 at 16:50

    ampisilin aç içiliyor doğru bilgi vermişsiniz teşekkür ederiz. kanser tedavisi zor bi süreç insanları hem maddi hem manevi olarak yıpratıyor. Ama sabretmek ve doktorun tavsiyesine göre hareket etmek sonuç veriyor. İnşallah tıp iyice ilerler de bu berbat hastalığı bir aspirin içerek atlatabiliriz. Dünyada o kadar boş ve kötü şeylere enerji harcanıyor. Aslında insanlık bir araya gelip kansere, aidse, açlığa çözüm bulsalar. Son olarak çok güzel bir siteniz var. AEO.

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir