Akciğer Kanseri Nedir? Görülme Sıklığı ve Nedenleri

- 7 Mayıs 2017

Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanserinin görülme sıklığı ve nedenleri hakkında.

Akciğer Kanseri Nedir?

Dünyada en sık görülen kanser türlerindendir, ülkemizde toplam nüfusta ve erkeklerde en sık görülen kanserdir. Amerika’da erkeklerde ve kadınlarda en sık ölüme sebep veren kanserdir. Tedavi yaklaşımını kolaylaştırması açısından iki ana gruba ayrılır. Kemoterapinin ön planda olduğu küçük hücreli akciğer kanseri – KHAK ve erken evrelerde (evre I ve II) ameliyatın ön planda olduğu Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri- KHOAK .

Akciğer Kanserinin Görülme Sıklığı ve Nedenleri

En bilinen sebebi sigaradır, bu yüzden erkeklerde daha çok görülür. Bir ülkede kadınlar çok sigara içiyorsa kadınlarda da sık görülür. Tanı konma yaşı ortanca 70 yaştır. Amerika’da beyaz ırkta siyah ırka oranla daha az görülür. Dünyada Kuzey Amerika’da ve Doğu Avrupa’da daha çok görülür. Evreye bakmadan tüm hastalar hesaba katılırsa, beş yıl sonra sağ kalma şansı yüzde 15’dir. Otuz sene önce bu oran yüzde 12 idi.

Akciğer kanserli hastaların yaklaşık yüzde 87’sinde sebep sigara içmektir. İçilen sigaranın miktarı ve süresi arttıkça kanser olma riski artar. Sigarayı bıraktıktan ancak 5 yıl sonra risk azalmaya başlar ve 25 yıl sonra içmeyenlerle aynı orana gelir. Sigara içmek önemli bir sağlık sorunudur, gençlerin hiç başlamaması ve başlayanların en kısa sürede bırakmalarını özendirici çalışmalar yapılmalıdır.

Günde 1 paket sigara içiyor olmak riski 20 kat, sigara içen birisiyle aynı evde yaşamak riski yüzde 30 arttırır. Amerika’da 2009 yılında 160.000 kişinin akciğer kanserinden öldüğü, bunların 3000’inin sigara içilen ortamda bulunduğu için akciğer kanseri olduğu tahmin edilmektedir.

Asbestle uzun süreli temas akciğer kanseri ve akciğer zarı kanseri (mezotelyoma) riskini arttırır. Asbest ısı yalıtımında kullanılan beyaz renkli bir maddedir. Kanser riskinin ortaya çıkması için genellikle küçük yaşta ve uzun süreli temas gerekmektedir. Asbestli malzeme üreten fabrikalarda çalışanlar risk altındadır ve çalışma ortamlarının denetlenmesi, gerekli önlemlerin gerekmektedir. Asbestin sanayide kullanımı kısıtlanmaktadır. Otomobilinizde yeni değiştirdiğiniz fren balatası çok ses yapıyorsa sebebi asbestsiz malzemeden yapılmış olması olabilir.

Ülkemizde, asbestin doğada bulunduğu bazı bölgelerdeki köylerde bilmeden kireç benzeri beyaz bir boya olarak evlerin içi asbestle boyanır. Doktorlar hastalarını sorgularken asbestle temasın olup olmadığını anlamak için böyle bir evde yaşanıp yaşanmadığını sorgularlar. Böyle yerlerde yaşayanlarda akciğer kanseri daha çok olmaktadır.

Uranyum madenlerinde çalışanların radyoaktif tozlar ve radon gazı sebebiyle akciğer kanserine daha çok yakalandığı tespit edilmiştir. Son yıllarda, doğadaki radon gazının bazı koşullarda evlerde birikip akciğer kanserine sebep olabileceği belirlenmiştir.

Akciğer Kanseri Taraması ve Önlenmesi

Akciğer kanseri önemli bir sağlık sorunu olduğu için erken teşhis ve önlemekle ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Erken teşhis için, belli aralıklarla akciğer röntgen filmi çektirmek ve balgamda kanserli hücre aramanın tarama testi olarak kullanıldığında akciğer kanserinden ölümleri azaltıcı etkisi gösterilememiştir. Son yıllarda düşük doz radyooapak madde kullanarak belli aralıklarla sarmal akciğer tomografisi çekmenin, akciğer kanserinden ölümleri azaltıp azaltmadığı araştırılmaktadır.

Sigara içen erkeklerde, akciğer kanserini önlemesi beklenen çeşitli vitamin ve maddeler araştırılmış, ancak şimdiye kadar bunların olumlu bir etkisi gösterilememiştir. Erken evre akciğer kanseri sebebiyle ameliyat olup tümörü tamamen çıkarılan hastalarda (metastaz olmadan) yeniden akciğer kanseri ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalarda da kanseri önleyici ilaçlar üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu konuda selenyum ile yapılan bir araştırmada olumlu sonuçlar bildirilmiştir.

Bu konuda insanların daha çocukken bilinçlendirilip sigaraya hiç başlamamalarının sağlanması gerekmektedir.

Akciğer kanseri nedir, akciğer kanserinin nedenleri ve görülme sıklığı

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir