Akciğer Kanserinin Tanı ve Tedavisi

- 7 Mayıs 2017

Akciğer kanseri olduğunuz nasıl belirlenir? Akciğer kanserinin en yeni ve etkili tedavi yöntemleri nelerdir?

Akciğer Kanserinin Tanısı

Hastanın öyküsü alınır, muayenesi yapılır, akciğer röntgen grafisi çekilir. Bilgisayarlı toraks (akciğer) tomografisi, en az karaciğer ve böbrek üstü bezlerini değerlendirecek kadar üst karın bilgisayarlı tomografisi çekilir. PET – CT tetkiki, özellikle ameliyatla tümörün çıkartılması planlanan hastalarda daha çok tercih edilecek şekilde istenebilir. PET-CT tetkiki yapılmayan hastalarda kemik metastazlarını araştırmak için kemik sintigrafisi çekilebilir. Bazı hastalarda beyin veya başka organların MRI incelemesi yapılabilir.

Balgamdan veya bronkoskop ile akciğer hava yollarının içinden, bunlar mümkün olmuyorsa bir iğne ile ciltten geçerek alınan doku, tanı için patoloji laboratuvarına gönderilir. Bazı durumlarda hastanın göğüs duvarına bir kesi yapılarak ufak bir ameliyatla doku parçası almak gerekebilir. Akciğer zarları arasında sıvı birikmişse bu sıvıdan da örnek alıp kanser hücrelerinin varlığı açısından inceleme yapılabilir.

Akciğer Kanserinde Tedavi Yöntemleri

Hastalığın histopatolojik tanısı konulduktan ve evrelemesi yapıldıktan sonra tedavisi planlanır.
Küçük hücreli akciğer kanserli hastaların hemen hepsinin kemoterapi alması gerekir ve nadiren opere edilirler. Bazen tanı amacıyla çıkarılan akciğer kitlelerinde tesadüfen küçük hücreli akciğer kanseri saptanır, bu durumda bile çoğu zaman ayrıca kemoterapi verilir. Küçük hücreli akciğer kanserinde hastalığın evresine göre akciğere ve/veya beyine radyoterapi de verilebilmektedir.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalarda ise hastanın durumu ve hastalığın evresine göre ameliyat, radyoterapi, ve/veya sistemik tedavi verilir. Bunların birisi veya birkaçı sırayla veya aynı anda uygulanabilir. Sistemik tedaviler, kemoterapi ve/veya ağızdan alınan veya damardan verilen hedefe yönelik tedavilerden oluşmaktadır.

Kemik metastazları varsa, ayrıca kemik yıkımını azaltan ilaçlar ve metastaz bölgesine radyoterapi verilebilir. Uygun görülen bazı hastalarda beyindeki akciğer kanseri metastazları ameliyatla çıkartılmaktadır. Beyine de radyoterapi verilebilmektedir.

KEMOTERAPİ BÖLÜMÜRADYOTERAPİ BÖLÜMÜDİĞER KANSER TEDAVİLERİ

Akciğer kanserinde tanı ve tedavi

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir