Ameliyat Kanseri Yayar mı?

- 25 Nisan 2017

Kanser ameliyatı kanseri yayar mı?

Önce kısa cevap: Bir ekip tarafından tedavi edildiği sürece, kanserli bir hastanın tanı, ameliyat, ameliyat sonrası takip ve tedavisi güvenli olarak yapılacaktır.

Sık görülen pek çok kanser tedavisinin en önemli parçası olarak ameliyat uygulanmaktadır. Bu kanserlerde, vücutta 1mm çapında bile tümör kitlesi kalsa bunu kemoterapiyle veya radyoterapiyle yok edilmesinin güvencesi yoktur. Eğer acil bir durum yoksa bu tür ameliyatları, bu konuda tecrübeli cerrahların usulüne uygun olarak yapması gerekir. Sadece ameliyat değil, sonrasında kemoterapi veya radyoterapi gerekip gerekmediği ve bunun zamanlamasına da doğru karar verilmelidir.

Her organın tümörüne yönelik, uluslararası düzeyde kabul görmüş tedavi kılavuzları vardır. Bunlara uyulduğu sürece ameliyat kanserin yayılmasına sebep olmaz. Bunun tersine, uygun teknikleri kullanmayan bir cerrah, tümör çevresine kanserli hücrelerin saçılmasına sebep olabilir. Bazı durumda ise, ameliyat öncesinde hastalıkla ilgili en son tekniklerle evreleme çalışmaları yapılmış olmasına rağmen, ameliyat sırasında hastalığın ameliyatla iyileştirilmeyecek kadar yayılmış olduğu görülür. Bu durumda cerrah, eğer doku tanısı henüz yoksa sadece biyopsi almakla yetinecek, ve ameliyatı sonlandıracaktır. Durumun farkında olmayan dışarıdan gözlemci birisi için bu, ameliyatın kanseri yaydığı fikrine kapılmasına yol açabilir.

Kanser ameliyatı

Bir Yorum

  1. sema KOÇ

    25 Nisan 2017 at 16:21

    2 yıl önce tiroit nedeniyle ameliyat oldum. Şimdi çok şükür iyiyim. Kanser ameliyatlarında eğer doktorunuz iyiyse ve hastane yeterliyse gerekli tedavi uygulanarak çok başarılı sonuçlar alınıyor. Bende nodüller kanserliydi. Yayılma olmadı.

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir