Biyopsi Kanseri Yayar Mı?

- 24 Nisan 2017

Biyopsi kanseri yayar mı? Biyopsi kanseri tetikler mi? Kanser tanısı için biyopsi kullanımının riskleri nelerdir?

Kısa cevap vermek gerekirse, çok ender durumlarda olabilir. Bu hassas konuya başlamadan önce, bir hastaya kanser tanısı koymak için doku tanısının mutlaka gerektiği, bunun için uygulanan yöntemlerden birisinin de iğne biyopsisi yapılması olduğunu vurgulamak gerekir.

Böyle bir endişe varsa da, henüz tanı konmamış, vücudun sadece bir yerinde olan kitleden biyopsi alınırken olabilir. Yoksa zaten vücudun başka yerlerine yayılmış tümörü olan bir hastada, biyopsi yapılsın mı yapılmasın mı endişesi duymak yersizdir.

Tümör yayılma endişesi, iki ihtimalle olabilir.

Bazı kanser türlerinde, bazı hastalarda, iğneyle biyopsi alındıktan sonra, iğne ciltten geri çıkarken izlediği yol üzerinde tümör saçılması (seeding) ender de olsa görülmektedir. Böyle bir yayılma olsa bile, çok sınırlı bir cilt bölgesi olacağı için, çoğu zaman ameliyat veya radyoterapi ile bu bölgenin iyileştirilme şansı olacaktır.

Tümör bir kapsülle çevrili ise (çoğu kötü huylu tümörde böyle bir kapsül yoktur) ve iğneyle bu kapsülün yırtılıp, tümörün komşu dokulara saçılma endişesi.

Aşağıdaki durumlarda, zaten cerrahi bir tedavi öncesinde genellikle ciltten geçen bir iğneyle biyopsi yapılmamakta, görüntüleme yöntemleri ve diğer bulgular kanser olduğunu düşündürüyorsa ameliyatla kitle veya organ çıkartılmakta, kemoterapi veya radyoterapi kararı bu şekilde elde edilen histopatolojik tanıya dayanarak verilmektedir.

  • Pankreas kanseri
  • Testis kanseri
  • Yumurtalık kanseri
  • Karaciğerin kendi kanseri
  • Böbrek kanseri (bazı durumlarda biyopsi yapılmaktadır)
  • Beynin kendi kanseri
  • Bazı durumlarda, akciğerdeki küçük, tek nodüller

Aşağıdaki işlemlerde, vücut içindeki bir boşluktan biyopsi alındığı için, deriye tümör saçılması ihtimali yoktur ve bu tümörler kapsülsüz, ülserleşmiş veya organ içindeki boşluğa doğru büyümüş kitleler şeklindedir:

Mide, ince ve kalın bağırsak kanserlerinde yapılan endoskopik işlemler sırasında alınan biyopsi

Bronkoskopik inceleme sırasında, bronş içinde görülen tümörden alınan biyopsi

Mesane içindeki tümörlerin üretradan uzatılan bir boru içinden yapılan biyopsisi

Meme kanserinde, bazen iğneyle biyopsi alınsa da, sonuç kanser olarak geldiğinde, tümörün kendisi ile biyopsi iğnesinin geçtiği doku, ciltle birlikte alınacağı için, ileride bir sorun teşkil etmeyecektir.

Lenfomalarda, genellikle ufak bir cerrahi işlemle bir veya birkaç lenf bezinin tamamı çıkartılmaktadır; iğne biyopsisinin hemen hemen yeri yoktur. Ayrıca tümör davranışı açısından da lenfomanın bu şekilde vücuda yayılımı olabileceğinden bahsetmek doğru olmaz.

Akciğerdeki kitlelere ciltten girilerek yapılan biyopsiler sonrasında mekanik olarak böyle bir yayılma olasılığından bahsedilebilir, ancak yayınlara baktığımızda bu tür yayılımlara oldukça ender rastlandığını söyleyebiliriz.

Burada sayılamayacak kadar çok kanser türünde iğne veya başka yöntemlerle biyopsiler yapılmaktadır. Genel olarak konuşmak gerekirse, biyopsi sonrasında tümör nüksü çok çok ender görülmekedir ve görüldüğünde genellikle tıp literatüründe vaka takdimi şeklinde yayınlanmaktadır. Bu durum olsa bile çoğunlukla cerrahi, radyoterapi, Radyofrekans Ablasyon (RFA) gibi yöntemlerle iyileştirilebilmektedir.
Çoğu durumda biyopsi, tanıyı koyup tedaviye başlamak için tek seçenektir; yapılmazsa ve hastada kanser varsa kanserin tedavi edilmemesi sebebiyle ilerleyeceği apaçık ortadadır.

Biyopsi Kanseri Yayar Mı?

Biyopsi Kanseri Yayar Mı?

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir