"asbest"

  • Akciğer kanseri nedir, akciğer kanserinin nedenleri ve görülme sıklığı
    Akciğer Kanseri Nedir? Görülme Sıklığı ve Nedenleri

    Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanserinin görülme sıklığı ve nedenleri hakkında. Akciğer Kanseri Nedir? Dünyada en sık görülen kanser türlerindendir, ülkemizde toplam nüfusta ve erkeklerde en sık görülen kanserdir. Amerika’da erkeklerde ve kadınlarda en sık ölüme sebep veren...

    • Mayıs 7, 2017
    • 0