"kolostomi"

  • kolon kanseri tedavisi
    Kolon ve Rektum Kanseri Tedavisi

    Kolon ve rektum kanseri tedavisinde çoğu zaman bir ameliyat yapılması gerekir. Yeterli bir emniyet sınırı bırakılarak tümörlü bölge ve çevresindeki lenf bezleri çıkarılır. Ameliyata rağmen bazı hastalarda hastalık tekrarlayabilir. Tekrarlama riskini azaltmak için (adjuvan amaçlı), belirli hastalarda...

    • Nisan 30, 2017
    • 0