Kanser Hastası Ne Kadar Yaşar?

- 25 Nisan 2017

Kanser hastası ne kadar yaşar? Kanserde survival (sağkalım) konusu: ölüm ve yaşam üzerine.

Genellikle ay veya yıl olarak yaşam süresi veya yüzde olarak bir yıl, beş yıl gibi bir süre sonunda sağ kalan hastaların oranı olarak ifade edilir. Bu sağkalım, genellikle yaşamak veya ölmeyi ifade etse de, hastalıksız sağkalım (tam yanıt elde edilmiş kişide nüks olmasına kadar geçen süre), ilerlemesiz sağ kalım (tümör kütlesi olan kişilerde, tümörün -küçülsün veya küçülmesine-büyümesine kadar geçen süre) gibi tanımlar da kullanılır.

Tam remisyondaki bir kişinin hastalığı nüks etmezse, kendisiyle aynı yaş ve cinsteki kanser olmayan kişiler kadar yaşayacağı varsayılır. Yirmi yaşındaki birisinin 20 yıl yaşamasıyla, 70 yaşındaki birisinin 20 yıl yaşaması aynı şey olmayacaktır.

Bir kanser hastasının ne kadar süre yaşayacağını tahmin etmeye çalışıp bunu rakamla ifade etmek doğru bir yaklaşım değildir. Aynı hastalık, aynı evre, aynı yaş, aynı cinsten iki kişi çok farklı sürelerde (survival time veya overall survival) yaşayabilir. Genellikle, benzer durumdaki hastalardan belirli bir süre geçtikten sonra yüzde kaçının (survival rate) sağ olacağını belirtmek daha doğru olacaktır. Bir kanser türünde, 5 yıl sonra hastaların yüzde 10’u sağ kalıyor olsa bile, karşımızdaki hasta 5 yıl sonra hala sağ olabilir. Başka bir kanser türünde 5 yıl sonra hastaların yüzde 80’i sağ olabilir, ama karşımızdaki kişi yüzde 20’lik şanssız grupta olup 1 sene sonra ölebilir de.

Doktorlar, hastaların yaşam süresini ortalama (mean) değil ortanca (median) olarak ifade ederler. Ortalamalar, aşırı değerlerden, yani çok küçük ve çok büyük değerlerden daha çok etkilenir. Örneğin, çoğunluğun 20 ile 30 ay arasında yaşadığı bir durum düşünelim. Bu durumda 1 ay yaşayan veya 70 ay yaşayan bir kişi varsa, ortalamayı çok değiştirebilir. Ortanca demek, sayılar en küçükten en büyüğe doğru sırayla dizildiğinde ortada kalan sayı (eğer ortada iki sayı varsa bu iki sayının ortalaması) demektir. Bir uçta 70 veya diğer uçta 1 sayısının olması, ortanca değeri değiştirmeyecektir. Eğer binlerce hastadan bahsediyorsak, ortalama veya ortanca birbirine yakın olabilir. Eğer onlarca hastadan bahsediyorsak, ikisi arasında önemli bir fark çıkabilir.

Yaşam

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir