Kanser İlaçları Nasıl Yapılır?

- 26 Nisan 2017

Kanser ilaçları nasıl yapılır?

Yeni bir ilaç keşfedildiğinde, belirli aşamalardan geçerek etkisi araştırılır. Böylelikle, tedaviyle ilgili sorulara cevaplar aranırken, hastalar da korunmaya çalışılır.

Aşama (Faz I): Bir ilacın insanlara hangi yoldan (ağızdan, damar içine, kas içine, vb.) hangi sıklıkta verilebileceği, ve hangi miktara kadar güvenilebileceği araştırılır. Bu aşamada, araştırılan kişi sayısı çok değildir, gönüllülerin her zaman hasta olması da gerekmez.

Aşama (Faz II): Farklı tanıları olan veya hepsi aynı tanıya sahip hastalarda, ilacın güvenilirliği ile birlikte, tedavi etkinliği de araştırılır.

Aşama (Faz III): Yeni bir ilaç veya ilaç birlikteliği, belli bir hastalıkta genel kabul görmüş tedaviyle karşılaştırılır. Gönüllülere, genellikle rastgele olarak, yeni tedavi veya genel tedavi uygulanır. 3. aşama araştırmalar çok sayıda hasta üzerinde yapılır, araştırmaya ülke çapında birden fazla doktor ve merkez katılabilir.

Aşama (Faz IV): İlaç, bir hastalıkta etkili bulunup kullanılması onaylanıp, piyasada satılmaya başlandıktan sonra, ilaç firması tarafından 4. aşama araştırmalar yaptırılabilir. Burada genellikle fazla sayıda, binlerce hasta üzerinde, ve yan etkiler, uzun süreli kullanımda ortaya çıkabilecek fayda ve zararlar araştırılır.

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir