Kanser Tedavisinde Başarı Oranı

- 26 Nisan 2017

Türkiye ve yurt dışında kanser tedavisinde başarı oranı hakkında. Kanser tedavileri ne kadar başarılı? Türkiye’de kanser tedavisi.

Ülkemizde, önemli bir sorun olan, sık görülen pek çok kanser türü için gerekli cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiler rahatlıkla yurt dışındakiler kadar etkili biçimde yapılmaktadır. Kemoterapi ilaçları da bedeli için hastadan fark alınmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Bazen sık görülen bir hastalığın az rastlanan klinik seyri için veya az görülen hastalıkların tedavisi için kullanılması düşünülen bir ilaç gerekli ruhsata sahip olmayabilir veya ülkemizde bulunmayabilir. Bu durumdaki hastalara verilebilecek ilaçlarla ilgili bir liste, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta, zaman zaman güncellenmektedir.

Bütün bunlara rağmen, henüz yurt dışında bile kullanımı kısıtlı tedaviler olabilir. Bu tür ilaçlar eğer fayda sağlayacağı düşünülüyorsa, hastayı takip eden doktoru tarafından hasta bilgileri ve bu tedavinin sonuçlarıyla ilgili yayınlar toplanıp Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapılır. Sağlık Bakanlığı’ndaki konuyla ilgili uzman doktorlar tarafından da uygun görülürse bu ilacın yurt dışından getirtilmesi ve ücretinin daha sonra hastaya ödenmesi sağlanır.

Bazı hastalıklarda hala piyasada kullanımda olan ilaçlarla bile sağlanan fayda çok az olmaktadır. İlaç araştırmaları yurt dışında, özellikle ABD’de çok fazla yapılmaktadır. Eğer hastalık bu derecede kötü seyirli olacaksa ve hasta gönüllü denek olmak istiyorsa, Türkiye’deki araştırmalara katılmasında, ya da kendi imkanlarıyla yurt dışına gitmesinde bir sakınca yoktur. Ancak, şunu unutmamalıdır ki, böyle bir durumda alacağı ilaç tedavisi, hasta yurt dışına bile gitse rastgele seçime göre alışıldık tedavi veya deneme aşamasındaki tedavi olacaktır. Deneme aşamasındaki ilacın ne tür etki göstereceği henüz bilinmemektedir. Yurt dışındaki böyle bir araştırma için Sağlık Bakanlığın parasal desteğini istemek uygun gözükmemektedir.

Bunun dışında, ülkemizde bulunan, yurt dışında “belirli bir durumda” kullanımı kabul gören, ancak ülkemizde “bu belirli durum” için henüz ruhsat verilmemiş ilaçlar vardır. Bazen, özellikle Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü halde ilaç ruhsatında yazmadığı için SGK’nın izin alınmadan ödemesini yapmadığı ilaçlar sebebiyle başvuru yapma ve izin alma formaliteleri, onkologların gereğinden fazla evrak işleriyle boğuşmasına ve vakit harcamasına sebep olmaktadır. Bu konudaki yönetmelikler ve SGK uygulamaları sık sık değişmektedir.

Kısaca, ilaçla tedavi edilen pek çok hastalık için alışıldık tedavilerin ilaçları ülkemizde bulunmakta ve deneyimli onkologlar tarafından verildiği sürece, sonuçları en az yurt dışındaki tedaviler, hatta bazen onlardan daha da iyi çıkabilmektedir. Önemli olan sadece ilacı vermek değil, sonuçlarını takip edip müdahalede bulunmak, yan etkileri yönetebilmektir.

Organ nakli (karaciğer kanserleri için) ve kemik iliği nakli ülkemizde bazı merkezler tarafından başarıyla yapılmaktadır ve sonuçları en az yurt dışındakiler kadar iyidir.

Ameliyat konusunda, pek çok ameliyatın sonuçları, kemoterapide olduğu gibi, deneyimli kişiler tarafından yapıldığında en az yurt dışında yapılanlar kadar iyidir. Çok ender durumlarda, belli bir ameliyat, dünyanın belli bir ülkesindeki bir kişi veya bir merkez tarafından en iyi yapılıyor olabilir. Şu anda ülkemizde yapılmayan böyle bir ameliyat olup olmadığını bilmiyorum. Böyle bir durumdaki hastaya doktoru tarafından ayrıntılı olarak konuşularak bilgi verilecektir.

Radyoterapi konusunda da, Cyberknife veya Tomoterapi gibi yeni tedaviler ülkemizde, yurt dışındakilerle aynı başarıyla yapılabilmektedir.

kanser tedavi

Yukarıdaki bilgiye rağmen, bir hastalığın tedavisiyle ilgili yurt dışında daha iyi seçenekler olup olmadığı konusunda, hastanın doktorundan veya başka doktorlardan bilgi almasında (ikinci bir görüş) hiç bir sakınca yoktur.

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir