Kanserde Laparoskopik Cerrahi Nedir?

- 31 Ekim 2017

Laparoskopik bağırsak rezeksiyonu cerrahisi, endoskopik teknolojinin nispeten yeni bir uygulaması olup, laparoskopik safra kesesi ameliyatında görülen başarıların ve faydaların doğrudan bir sonucu olarak gelişmiştir. Şu anda kabul edilebilir ve uygulanabilir laparoskopik bağırsak rezeksiyonları arasında, tanısal işlemler, dışkıda diversiyon, Crohn hastalığı, divertikülit, ailesel polipozis, rektal prolapsus ve palyatif kolorektal kanser cerrahisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, küratif kanser cerrahisinde laparoskopik rezeksiyonun etkinliği çok tartışılan bir konudur. Tedavi edici laparoskopik onkolojik rezeksiyon ile ilgili konularda, kabul edilebilir onkolojik rezeksiyon yapma kabiliyeti, konvansiyonel cerrahiyle karşılaştırılan morbidite ve mortalite sorunu ve port rekürrensleri sorunu bulunmaktadır. Bu nedenle, günümüzde, küratif laparoskopik onkolojik cerrahi, tam bilgilendirilmiş hasta onayını içeren prospektif, bir klinik çalışma çerçevesinde yürütülmelidir.

Laparoskopik cerrahide endikasyon, konvansiyonel cerrahi ile aynıdır, çünkü intraperitoneal patolojiye erişim iki tekniğin arasındaki en önemli farktır. Başka bir deyişle, laparoskopik işlem sadece laparoskopik olarak yapılabileceği için yapılmaz.

Laparoskopik Cerrahi mi Yoksa Geleneksel Cerrahi mi?

On yıl süren bir tartışma ve tartışmadan sonra, açık ameliyatla karşılaştırıldığında kanser için laparoskopik kolon cerrahisinin en azından eşdeğer uzun vadeli sonuçları koruyarak kısa vadeli faydalar sağladığı bilinmektedir.

Laparoskopik cerrahi

Laparoskopik cerrahi, rektal kanserli hastaların tedavisinde açık cerrahiden daha üstün veya daha düşük mü? Bu sorunu çözmeye yardımcı olmak için JAMA Cerrahi’de yayınlanan bir araştırmanın yazarları, rektumun eksizyonu yapılan 2989 hastayı kapsayan denemelerde iki farklı cerrahi yaklaşımı karşılaştıran 14 randomize çalışmanın bir meta-analizi gerçekleştirmiştir. Ana sonuç ölçümü, açık cerrahi ile tedavi edilen hastaların% 10.4’ü ile karşılaştırıldığında laparoskopik rezeksiyon uygulanan hastaların% 13.2’sinde eksik tamamlanmamış mezorektal eksizyon görüldü. (P = .02). Rezeke edilen lenf nodlarının sayısı veya distal kenar boşluğuna olan uzaklık gibi potansiyel ve anlamlı olarak farklı değildi.

Alt bağırsak kanserinin tedavisi için en iyi ameliyat yöntemi ile ilgili önemli tartışmalar var.

Görünürlüğü sınırlı olan bu anatomik bölgede, laparoskopik yaklaşımın tümörün daha iyi çıkarılmasına izin vermesi mantıklı görünmektedir.

Hangi yöntemin hangi hasta ve kanser türü için uygun olduğunu cerrahlar deneyimleyerek ve önceki verileri inceleyerek bulacaklar.

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir