Karaciğer Kanserinin Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

- 10 Temmuz 2017

Karaciğer kanseri dünyada en çok görülen kanserlerden birisidir. Her yıl yaklaşık 1 milyon kişi karaciğer kanserine yakalanmakta ve ölmektedir. Erkeklerde daha sık görülür. Karaciğer kanserli erkek sayısı Asya’da kadınların 5 katı, Amerika’da kadınların 2 katıdır. Amerika’da tüm kanserlerin yüzde 2’sini oluştururken, Uzak Doğu ve bazı Afrika bölgelerinde bu oran yüzde 50’ye çıkmaktadır. Ortalama görülme yaşı, Asya’da 53, Amerika’da 67’dir.

Karaciğer Kanserinin Nedenleri

Hepatit B virüs enfeksiyonunun sık görüldüğü ülkelerde, karaciğer kanserli hastaların yüzde 90’ında hepatit B yüzey antijeni-HBs Ag (hepatit B taşıyıcılığı) saptanmaktadır. Tayvan’da çocukların hepatit B’ye karşı aşılanmasından sonra karaciğer kanserlerinin sayısında önemli bir azalma olmuştur.
Hepatit C virüsü de karaciğer kanserine sebep olmaktadır. Hepatit B’den farklı olarak, daha uzun süre geçmektedir ve hastaların hemen hepsinde ayrıca siroz gelişmiştir. Alkole bağlı siroz hastalığı olanlarda da karaciğer kanseri gelişme olasılığı artmıştır ve hepatit C enfeksiyonu bu riskin katlanarak artmasına sebep olur.

Diğer sebeplerden bazıları, bazı besinlere karışabilen aflatoksinler, hemokromatozis hastalığı, androjen ve östrojen hormonları, alfa-1 antitripsin eksikliği isimli hastalıktır.

Çin’de hepatit B enfeksiyonunun lamivudin ilacıyla tedavisinin sonuçlarını araştıran bir çalışmada, hem siroza dönüşme hem de kanser gelişme oranlarında belirgin azalmalar saptanmıştır.

Karaciğer Kanserinin Belirtileri

Karın ağrısı, keyifsizlik, ateş, titreme, iştahsızlık, kilo kaybı, sarılık gibi özgül olmayan şikayetler görülebilir. Muayene edildiğinde hastaların üçte birinde karında kitle farkedilir.

Toplumda, şikayeti olmayan kişileri karaciğer kanseri açısından taramak için tetkikler yapılması önerilmemektedir. Hepatit B ve C virüsü taşıyan hastaların belli aralıklarla karın ultrasonografisi ve serum alfa fetoprotein düzeyi tetkikleriyle taranması, hastalığın cerrahiyle çıkarılma şansı olan daha erken evrede teşhis edilmesini sağlayabilir.

Karaciğer Kanserinin Tedavisi

Karaciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 70’inde fazla miktarda alfa-fetoprotein üretilmektedir. Normal düzeyi 0-20 ng/mL’dir. Hepatit B taşıyıcısı olmayanlarda 200 ng/mL, kronik aktif hepatit B enfeksiyonu olanlarda 1000 ng/mL üzeri değerler hemen her zaman tanı koydurucudur. Karın ultrasonografik incelemesi karaciğerdeki kitleleri göstermek için yapılabilen kolay bir incelemedir. Bu incelemede kitle saptanırsa, bilgisayarlı tomografi incelemesi ile daha ayrıntılı bilgiler elde edilebilir.

Karaciğerdeki tümörlerin sayısı, büyüklüğü, çevredeki damar, lenf bezi ve diğer organlara yayılımı, uzak organlara metastaz yapma durumuna göre evrelemesi yapılır. En iyi sağkalım şansı, ameliyatla tümörü tamamen çıkarılan hastalarda elde edilebilmektedir.

Hastalarda siroz gelişmiş olması ve bunun derecesi tedavi kararını etkileyebilir. Bazı hastalarda, tümörlü karaciğerin tamamen çıkarılıp başkasından karaciğer nakli yapılması gerekebilir.
Ameliyat yapılmayan hastalarda başka tedavi seçenekleri uygulanabilir. Kemoembolizasyon işleminde, karaciğere giden damarlardan birisine (veya birkaçına) kemoterapi ilacı verilir ve damar geçici olarak tıkanır.

Radyoterapi, karaciğerin tamamına düşük dozda, veya 3 boyutlu planlama yapılarak bir kısmına daha yüksek dozda verilebilir. Tomoterapi uygulanabilir.

Radyoaktif yttrium maddesi içeren küçük parçacıklar karaciğere giden damarlara verilebilir.
Tümörün içine alkol veya radyo dalgaları verilip kanserli hücreler öldürülebilir.

Ameliyat sırasında, beklenmedik bölgelerde saptanan ufak tümörlere dondurarak öldürme tedavisi uygulanabilir.

Ayrıca, sistemik olarak kemoterapi, biyolojik tedaviler, ağızdan alınan veya damardan verilen hedefe yönelik tedaviler de gereken ve faydalı olacağı düşünülen hastalarda uygulanabilir.

Karaciğer Kanseri

Karaciğer Kanseri

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir