Kemoterapi Nasıl Alınır ve Yapılır?

- 28 Nisan 2017

Kemoterapi nasıl alınır ve yapılır? Kemoterapi ilaçlarının hazırlanması ve uygulanması. Kemoterapide port işlemi ve pompa kullanılması.

Kemoterapi ilaçları, şişeden çekilirken, toz halinde ise sulandırılırken ortama küçük damlacıklar halinde veya kazayla bol miktarda saçılma olasılığı vardır. Bu yüzden ilaçlar, hastanın bulunmadığı bir odada hazırlanır. Ayrıca, ortamdaki havayı ve parçacıkları çok etkili bir biçimde emerek bir süzgeçten (HEPA filtre) geçiren dikey hava akımı ve negatif basınca sahip kemoterapi hazırlamak üzere tasarlanmış bir bölme kullanılmalıdır. İlacın şişeden alınıp, seruma karıştırılması sırasında etrafa püskürmesini önleyecek çeşitli kapalı sistemler de ayrıca kullanılabilir. Yine de, olası bir bulaşmayı önlemek için, ilacı hazırlayan kişi eldiven, elbisesinin üstüne bir önlük, başına başlık ve gözlük takar ve işi bittiği zaman bunları da çıkarıp özel çöp kutularına atar. Bu atıklar, diğer atıklardan ayrı olarak toplanır ve imha edilir. Hazırlanan ilaçlar yine bu bölmeler içinde mayi içeren şişe veya torbalara konur ve daha sonra ilacın verileceği hastaya ulaştırılır.

Kemoterapide Port

Boyuna yakın geniş bir toplar damara yerleştirilen bir dalgı (ince bir hortum) ve cilt altına tespit edilmiş uygulama haznesidir. Bu şekilde hastanın kolundaki damarların kullanılmasına gerek kalmadan kan alma veya verme, ilaç veya serum verme işlemi aylarca kolay bir şekilde yapılabilir.

Hastanın vücuduna yabancı bir cihaz yerleştirilmiş olur; kemoterapi alacak her hastaya takılması gerekmeyebilir. Kimlere ne zaman takılacağına doğru karar verilmelidir. Port, ilacı uygulayacak kişilerin işlerini kolaylaştırır, hastaya da rahatlık sağlar, ancak tıkanma, enfeksiyon, cilt altına ilaç sızması, kateter ucunun kopması gibi istenmeyen durumlar da ortaya çıkabilir. Koldaki damarları geniş, tedavisi bir kaç ayda bitecek hastalara port takmamak gerekir.

Gereken hastalarda da geç kalınmamalıdır. Kolda damar bulunamayan bir hastaya, ayağındaki damarlardan ilaç vermek doğru değildir. Koltuk altı lenf bezleri çıkarılmış hastalarda, o taraftaki damarları ilaç vermek için kullanmak doğru değildir.

Port uygulaması, hem emek, hem masraf gerektiren bir uygulamadır. İyi takılmaz veya bakımı iyi yapılmazsa çabucak kullanılmaz bir hale gelebilir. Hastaya takılan parça, hazneye uygun iğne setleri, ilaçların konduğu elastomerik pompalar ucuz değildir.

Tıkanmayı önlemek için, ilaç, serum, kan verildikten sonra heparinli sıvılarla yıkanması önerilmektedir.

Kemoterapide Pompa Kullanımı

Elastomerik infüzyon pompası veya infüzör olarak da isimlendirilir. Damar yolu iyi bile olsa, sadece tek bir ilacı 2-5 gün arasında sürekli vermek için hastayı hastaneye yatırmak yerine, port girişine takılan elastomerik pompalara ilaç doldurup hasta evine gönderilebilir. Elastomerik pompa, hemen hemen sabit bir hızda küçülüp, içindeki ilacın istenen sürede bitecek şekilde verilmesini sağlar. Bu şekilde en sık verilen ilaç 5-fluorourasildir. En sık baş-boyun kanserleri, kolon kanseri, mide kanseri hastalarında bu şekilde uygulamalar olmaktadır. Damardan verilen 5-fluorourasil ile aynı etkiye sahip olduğu düşünülen ağızdan alınan tegafur + urasil, kapesitabin gibi ilaçlar daha fazla kabul gördükçe, elastomerik pompadan 5-fluorourasil uygulamalarının azalması beklenebilir.

kemoterapi

kemoterapi

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir