Kemoterapi Nedir? Kemoterapinin Çeşitleri, Sıklığı ve Süresi

- 24 Nisan 2017

Kemoterapi nedir? Kemoterapinin çeşitleri nelerdir? Kemoterapi ne kadar sıklıkla uygulanır? Kemoterapi nasıl uygulanır? Kemoterapi sıklığı ve süresi ile kemoterapi seansı ne kadar sürer?

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren ilaçlarla verilen tedavi şeklidir; sayısı hızla artan kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak amacıyla kullanılır. Kemoterapi, vücutta hızlı büyüyen, kanser olmayan sağlıklı hücreleri de etkiler. Saçlar, ağızdaki ve bağırsaklardaki hücreler zarar görebilir.

Bazı durumlarda tümörü tamamen yok edip hastayı tamamen iyileştirmek, bazen tümörün yayılmasını engellemek ve büyümesini yavaşlatmak, bunlar yapılamıyorsa da, ağrı veya basıya sebep olan tümörü küçültüp şikayetleri azaltmak amacıyla verilir.

Kemoterapi hastalığı tek başına iyileştiremeyecekse, o zaman cerrahi ve radyoterapi tedavilerinden birisi veya her ikisiyle birlikte uygulanabilir. Eğer o hastalıktaki esas tedavi cerrahi veya radyoterapi ise, tümörü küçültmek için önceden verilen kemoterapiye neoadjuvan kemoterapi denir. Eğer esas tedaviye rağmen bazı hastalarda hastalığın yeniden ortaya çıkma olasılığı varsa, ameliyat veya radyoterapiden sonra verilen kemoterapiye adjuvan kemoterapi denir. Bazen, radyoterapinin uygulandığı bölgedeki etkisini arttırmak için radyoterapi ile aynı zamanda kemoterapi verilir. Bu tür ilaçlara radyo-duyarlılaştırıcı ilaç, bu tür tedavilere eşzamanlı kemoradyoterapi denmektedir. Nadiren, ameliyat sırasında, tümörün çıkarıldığı bölge etrafına kısa bir süre içinde kemoterapi veya radyoterapi de verilebilmektedir.

KEMOTERAPİ ÇEŞİTLERİ

Kemoterapi nasıl yapılır?

Pek çok kemoterapi ilacı, hastaya bir sıvı içinde, damar yoluyla ve hastanede verilmektedir. Pek az ilaç, kas içine, atardamar içine ya da cilt altına verilmektedir. Bazen, hastanın karın boşluğunda (intraperitoneal) veya akciğer zarları arasında (intraplevral) toplanan sıvının içine de kemoterapi verilebilir. Çoğu zaman bu ilaç uygulamaları hastanede yapılır, bir kaç saatte biter ve hasta daha sonra kontrole gelmek veya tedaviye devam etmek üzere evine gönderilir. İlaçların tarifi, bu konuda deneyimli onkologlar tarafından hazırlanır ve deneyimli hemşireler tarafından hastalara uygulanır.

Hastanede, birkaç hastanın aynı anda tedavi alabileceği günübirlik tedavi üniteleri (kemoterapi salonları), hastanın tek başına kalabileceği özel odalar, veya uzun sürecek tedaviler için yataklı servisler kullanılabilir. Bazı tedaviler, yataklı servislerde 3 hatta 5 gün boyunca hastaya damardan sürekli ilaç verilerek yapılabilir. Eğer hastanın 3-5 gün boyunca yavaş, sürekli verilmesi gereken yalnızca bir ilacı varsa bu ilaç, hızını kendisi ayarlayan bir pompa içine konarak hastayla evine gönderilebilir. Bazı kemoterapi ilaçları ağız yoluyla tablet veya kapsül şeklinde verilir, hastalar bunları evlerinde alabilirler.

KEMOTERAPİ SIKLIĞI VE SÜRESİ

Kemoterapi seansı ne kadar sürer?

Kemoterapi ne kadar sıklıkla uygulanır?

Kemoterapi ne kadar sürer?

Hastaya, kanserin türüne ve evresine göre değişik kemoterapi ilaçları, değişik sıklıkta verilebilir. Belirli aralıklarla tekrarlanır. Bu aralığa kür (İngilizce: cycle veya course) denir. Kür içinde ilacın verilmesi ve bir dinlenme süresi vardır. Örneğin hastane günübirlik tedavi ünitesinde 3 saat içinde damardan 3 ayrı kemoterapi ilacı verilmesi ve bunun 3 hafta sonraki ikinci uygulamasına kadar geçen süre 1 kürlük süredir. Bazen tedavi uygulaması arka arkaya 3 gün hatta 5 gün de olabilir. Bazen 1 gün, 5-6 saat içinde iki ayrı ilaç verilip, 1 hafta sonra kısa sürede tek bir ilaç verilir; iki hafta beklenir. Bu örnekte, 1 kürlük tedavi 21 günde bir, 1. ve 8. günler verilmiştir, döngü süresi 21 gündür. Hastalar bir kür bitip sonraki kür zamanı geldiğinde muayene, laboratuvar, bazen de görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilir. Eğer dinlenme döneminde ilacın olası yan etkileri düzelmemiş (mesela akyuvar sayısı hala az) ise tedavi birkaç gün ertelenir. Bazen hastada kansızlık gelişir, hemoglobin değerini yükseltmek için kan verildikten sonra ilaç uygulaması yapılır. Gereken hastalarda, sonraki tedavilerin aksamaması için hemoglobini veya akyuvar sayısını arttırıcı ilaçlar verilmeye başlanabilir. Bazen de, sonraki kürlerde yan etki yaşamamak için ilacın dozu azaltılabilir. Bu yöntemlerden hangisinin yapılacağına, hasta ve hastalığı dikkatlice değerlendirip karar verilir.

Bu kürler, gene hastaya ve hastalığa göre değişen sayılarda tekrarlanır. İki, üç, dört, altı, sekiz veya on iki kez tekrarlanan tedaviler vardır. Çoğu zaman kaç kür ilaç verileceği önceden planlanmıştır. Bazen de, tedaviden beklenen ve alınan yanıta göre kür sayısı azaltılabilir, çoğaltılabilir.

Bazı kürler öncesinde, ayrıntılı incelemeler yapılıp eğer varsa tümörün küçülüp küçülmediği, tedaviye nasıl yanıt verdiği, hasta adjuvan tedavi alıyorsa (cerrahi veya radyoterapiyle esas tümör kitlesi tamamen yokedilmiş ise) nüks gelişip gelişmediği değerlendirilir.

Çoğu zaman önemli bir yan etki olmaz ve kemoterapi ilaçları planlanan günlerde ve sayıda verilip tedavi tamamlanır.

KEMOTERAPİ KATEGORİMİZE MUTLAKA GÖZATINIZ.

kemoterapi

kemoterapi

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir