Kemoterapi Organları Nasıl Etkiler?

- 30 Nisan 2017

Kemoterapi organları nasıl etkiler? Bazı kemoterapi ilaçlarının, bazı organlara ciddi derecede zarar verme olasılığı vardır ve tedaviyi uygulayan doktor bunun bilincindedir. Ancak bu tedaviler, dünya çapında kabul görmüştür ve belli kurallara uyulduğunda hastaların çoğunda önemli bir bozukluk yaratmadan uygulanmaktadır. Verilen 100 hastanın kaç tanesinde böyle bir sorun çıkabileceği bilinmektedir; bir sorun çıktığında ne yapılması gerektiği de önceden bellidir.

Kemoterapiye başlamadan önce, organların işlevini ölçmek için gerekli inceleme ve testler yapılmaktadır.

Böbrek yetmezliği yapabilecek bir ilaç hastaya verilmeden önce, hastanın böbreğinin nasıl çalıştığı, kanda üre, kreatinin, gerekirse idrarda hacim, kreatinin, bakılarak değerlendirilir. İdrarda protein kaçağına da bakılabilir. Hastaya kemoterapi uygulanırken gerekli önlemler alınır; ilaçla birlikte bol miktarda sıvı ve idrar söktürücü ilaçlar verilir ve evde de bol su tüketmesi önerilir. Gerekli önlemler alındığında, böbrek yetmezliği olasılığı en aza indirilmiş olur.

Her türlü önleme rağmen bazen hastalarda, kemoterapi ilacına bağlı böbrek yetmezliği gelişebilir. Çoğunlukla bu durum kısa sürelidir; sıvı, gerekirse hemodiyaliz desteği verilerek kalıcı bir hasar gelişmeden iyileştirilir.

Bazen verilen bir antibiyotiğe veya tomografi çekimi sırasında damardan verilen maddelere bağlı olarak, sadece kanser hastalarında değil herkeste görülebilecek böbrek yetmezliği tablosu oluşabilir. Bunların çoğu da, destek tedavisiyle kalıcı hasar oluşturmadan iyileşir.
Kalp yetmezliği yapabilecek bir ilaç hastaya verilmeden önce, ekokardiyografi veya sintigrafi yöntemleriyle kalp işlevleri değerlendirilir. Normalse tedavi verilir ve belli aralıklarla bir bozulma olup olmadığı kontrol edilir. Kalp işlevlerini azaltıcı etki, bazı ilaçlar için kalıcı, bazıları için ise geçicidir.
Karaciğerle ilgili yan etkiler, böbrek veya kalp ile ilgili etkilere göre çok ender görülür ve çoğunlukla kalıcı değildirler. İlacı kesince veya azaltınca düzelirler.

kemoterapi organlar

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir