Mamografi Nedir, Nasıl Çekilir?

- 2 Mayıs 2017

Mamografi nedir, nasıl çekilir, ne zaman hangi yaşta çekilmeli ve mamografiye neden ihtiyaç duyulur?

Mamografide (meme röntgeni filminde) belirli bazı görüntülerin olması, memede kitle, memede yangı, bazen de meme başında egzema görüntüsü veren Paget hastalığı sebebiyle incelenen hastalarda tanı konmaktadır.

Tarama testlerinin, herhangi bir şikayeti olmayan, meme kanseri açısından toplum ortalamasından fazla bir riski olmayan kişilerde uygulanan testler olduğunu hatırlatmak gerekir.

mamografi sonucu

Kendi kendine meme muayenesi bazı kuruluşlar tarafından önerilmektedir. Ancak bir sene sonra kontrol edildiğinde, öğretilen kişilerin ancak yüzde 2-3’ünün muayeneyi doğru yaptığı görülmüştür. Doktor tarafından meme muayenesine 20 yaşında başlanması, 20-39 yaşlar arasında 2-3 senede bir yapılması ve 40 yaşından sonra her yıl yapılması bazı kuruluşlar tarafından önerilmektedir. Meme kanserlerinin yüzde 14-21 oranında meme muayenesiyle saptandığı görülmüştür.

Mamografinin, bazı kuruluşlarca 40, bazı kuruluşlarca 50 yaşından itibaren 1-2 yılda bir tarama tetkiki olarak yapılması önerilmektedir.

mamografi nasıl çekilir?

Bilgisayar yardımıyla yüksek çözünürlükte çekilen dijital mamografi tetkiki, 2000 yılından itibaren çeşitli merkezlerde yapılmaya başlanmıştır. Görüntünün mamografiye göre daha net, kanserli bir kitleyi gözden kaçırma ihtimalinin daha az olduğu ileri sürülmektedir.

Meme yoğunluğunun azalmadığı (çoğunlukla genç) kişilerde mamografi tetkikinin hassaslığı azalmaktadır. Bu kişilerde mamografiye ek olarak meme ultrasonografisi tetkikinin yapılması, meme kanserini yakalama ihtimalini arttırmaktadır. Bu tetkikle saptanan kitlelerin meme kanseri çıkmama olasılığını da unutmamak gerekir.

mamografi makinesi

Memenin manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile incelenmesi, kitleleri yakalamak açısından hasssas bir yöntem olmakla birlikte, kanserli kitleyi bulmak açısından çok özgül değildir. Meme MRI tetkiki, ortalama riskteki kadınlarda tarama testi olarak kullanılmamakta, daha çok, ailesel riski olan, BRCA taşıyıcısı kadınlarda, veya memede gizli bir kanser odağı araştırılan kadınlarda yapılmaktadır.

Bu konuda 2009 Kasım ayında yayınlanan yeni bir makaleye göre, US Preventive Services Task Force (USPSTF), Amerika’da tarama amaçlı mamografinin 50-75 yaş arasındaki kadınlarda 2 yılda bir yapılmasını önermiştir. Ayrıca, kendi kendine meme muayenesinin öğretilmesinin ve uygulanmasının, mamografi çekilebilen kişilerde doktor tarafından meme muayenesinin 40 yaşından yaşlı kişilerde yapılmasının gerekmediğini belirtmiştir. Bu görüşler, 2002’de belirtilen görüşlerinden farklılık göstermektedir.

mamografi işlemi

Mamografinin 50 yaştan sonra ve 2 yılda bir yapılma önerisini ACS onaylamamakta, NCI ise ihtiyatla karşılamaktadır.

mamografi çekimi

mamografi

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir