Meme Kanserinin Nedenleri Hakkında

- 2 Mayıs 2017

Meme kanserinin nedenleri, risk grupları, genetik temeller ve meme kanseri istatistikleri ufkunuzu genişletecek.

Ailesel geçiş, tüm meme kanserli hastaların yüzde 5-7’sinin sebebidir. En sık, BRCA1, BRCA2 ve p53 gibi genlerdeki bozuklukların aileden aktarılmasına bağlıdır. Bunların dışında PTEN, ATM, CHECK2 gibi genlerdeki bozukluklar da aileden aktarılan meme kanserinin sebebi olabilmektedir. BRCA1 genindeki bozukluklar, meme, yumurtalık, daha az olarak -ailedeki erkek bireyde- prostat kanseri sebebi olabilir. BRCA1 geni bozuk bir kadının yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma olasılığı yüzde 56-85, yumurtalık kanserine yakalanma olasılığı yüzde 15-45 arasında bildirilmiştir. BRCA2 genindeki bozukluklar, kadınlarda BRCA1’dekine benzer oranda meme kanseri riskini arttırırken, erkeklerde de yüzde 6 oranında meme kanserine yakalanma olasılığına sebep olur. Ayrıca, yumurtalık, pankreas, prostat kanseri ve malign melanoma yakalanma olasılığının da arttığı bildirilmiştir.

Birinci derecede akrabasında meme kanseri olan birisinde meme kanseri görülme olasılığı 1,7 kat artmıştır. Risk, ailedeki bu kanser, menapozdan önce olduysa 3 kat, menapozdayken olduysa 1,5 kat yüksektir. Bu kişide iki taraflı meme kanseri varsa risk 5 kat, menapoza girmeden iki taraflı meme kanseri olduysa ailedeki risk 9 kat artmıştır.

Meme biyopsisinde, orta-aşırı duktal hiperplazi ve sklerozan hiperplazisi olan kişilerde daha sonra meme kanseri gelişme riski 1,5-2 kat, atipik duktal veya lobüler hiperplazide 4-5 kat, lobüler karsinoma insituda 8-11 kat artmıştır.

Meme kanseri olmuş kişilerde tekrar meme kanseri gelişme riski artmıştır. Kendisinde rahim içi, yumurtalık veya kalın bağırsak kanseri olanlarda da risk yüksektir.

Adet görmeye 12 yaşından erken başlayan kadınlarda daha sonra meme kanseri gelişme riski yaklaşık iki kat artmıştır. Adetleri 30 yaşından erken kesilen kadınlarda risk, 55 yaşından sonra kesilenlere göre iki kat azdır. İlk doğumunu 30 yaşından önce yapmış olmak riski azaltır; ilk doğumunu geç yapmak veya hiç doğum yapmamak riski arttırır. Emzirmek, meme kanseri gelişmesini engelleyebilir.

Radyasyon meme kanseri riskini arttırabilir. Yirmi yaşından gençken Hodgkin hastalığı sebebiyle göğüs orta kesimine radyoterapi alan kadınlarda meme kanserine daha sık rastlandığı saptanmıştır.
Kandaki östrojen hormon seviyeleri ile meme kanseri gelişme riski arasında kuvvetli bir bağıntı kurulmuştur.

1996 yılında yapılmış bir çalışmada, doğum kontrol hapı kullanmış olan kişilerde, hiç kullanmamış olanlara göre orta derecede, yüzde 24’lük bir risk artışı saptanmıştır. Son zamanlarda kullanılan, düşük doz ilaç içeren haplarda bu riskin daha az olması beklenmektedir.

Menapozu geciktirmek için kullanılan östrojenle birlikte progestin (Östrojen hormonunun endometrium kanseri yapma riskini azaltmak için verilmektedir) içeren ilaçların 5,6 yıllık takip sonunda meme kanseri riskini 1,26 kat ( yüzde 95 güven aralığı: 1,00 – 1,59) , ayrıca kalp hastalığı, inme ve kan damarlarında pıhtı oluşumu riskini de arttırdığı saptanan büyük bir çalışma 2002 yılında yayınlanmıştır. Benzer bir çalışmanın 7 yıllık takibinde rahimi alınmış kadınlarda sadece östrojen içeren ilaçların meme kanseri veya kalp hastalığı riskini arttırmadığı, inme riskini arttırdığı, kalça kırığı riskini azalttığı görülmüştür.
Günde 2 veya daha fazla kez alkol kullanmak, meme kanseri riskini bir miktar arttırmaktadır.

Fazla miktarda -hayvansal kaynaklı- yağlı yiyecek tüketenlerde meme kanseri görülme riski artmıştır. Şişmanlık, vücuttaki östrojen seviyelerini yükselterek meme kanseri riskini arttırabilmektedir.
Ailesinde meme kanserli birkaç kişi veya erken yaşta meme kanseri olan kişilerin genetik danışmanlık almasında fayda olabilir. BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki bozuklukların araştırılması ve doğru yorumlanması uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir iştir.

meme kanserinin nedenleri

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir