Meme Kanserinin Tedavisi ve Gelişimi

- 4 Mayıs 2017

Meme kanserinin son gelişmeler ışığında tedavisi ve kanserin gelişim evreleri hakkında.

Meme Kanseri Tedavisi

Henüz uzak organ metastazı yapmamış tümörlerde genellikle memenin bir kısmı veya tamamı çıkarılmaktadır (mastektomi). Koltuk altı lenf bezlerindeki metastazı saptamak üzere tanısal ve cerrahi işlemler de yapılmaktadır. Meme ve (varsa) lenf bezindeki tümörün durumu patoloji laboratuvarında incelenir. Bunun sonucuna göre, hastaya ve tümöre ait özellikler değerlendirildikten sonra, kemoterapi ve/veya radyoterapi ve/veya hormon engelleyici tedavi ve/veya hedefe yönelik tedavilerden birisi veya bir kaçı yapılır (adjuvan tedavi). Radyoterapi genellikle 1-2 ay arasında tamamlanır. Kemoterapi genellikle 3-6 ay arasında tamamlanır. Hormon engelleyici tedaviler 5-10 sene verilebilir. Hedefe yönelik tedaviler 9 hafta ile 1 yıl arasında sürebilir, hatta 2 yıl verilmesiyle ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Bu tedavilerin sırası ve süresine hastayı takip eden doktorlar karar vermektedir; her hasta için farklı yaklaşım olabilir.

Bazen biyopsiyle meme kanseri tanısı konduktan sonra hemen ameliyat yapılmaz, önce kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanır (neoadjuvan tedavi). Tedaviden alınacak yanıta göre daha sonra ameliyat ve adjuvan tedavi yapılabilir.

Bazı durumlarda ise, memedeki tümör ameliyat edilmez, kemoterapi ve/veya hormon engelleyici tedavi ve/veya hedefe yönelik tedaviler uygulanır. Bu hastalarda tedavinin süresi birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilir.

Meme Kanserinin Gelişimi

Hastalık, tümörün büyüklüğü, lenf bezlerine ve başka organlara sıçrama durumuna göre evrelenir. Bunların tespiti için, muayene, kan tetkikleri ve radyolojik tetkikler yapılır. Hasta ameliyat olursa elde edilen sonuçlara göre daha doğru bir evreleme yapılabilir. Bazı bulgular hastalığın daha sonra nasıl seyredeceği (nüks olup olmayacağı) konusunda önceden fikir verebilir; bunlara İngilizce tabiriyle prognostik faktörler denmektedir.

Koltuk altı lenf bezlerine tümörün sıçraması olumsuz bir etkendir. Tümörün sıçradığı lenf bezi sayısı arttıkça, nüks etme olasılığı artmaktadır. Lenf bezine tümör sıçramamış hastalarda beş yılın sonunda nüks ihtimali yüzde 19 iken, 10’dan fazla lenf bezinde tümör saptananlarda bu ihtimal yüzde 72-82 civarındadır.

Hormon algaç durumu: Hücre çekirdeğinde östrojen ve projesteron algaçları olan tümörlerin seyri, olmayan tümörlere oranla daha ılımlıdır. Hormon önleyici tedavilere olumlu cevap verirler.

Hücre yüzeyinde c-erb B2 (her2/neu) algaçlarının çoğalmış olduğu tümörler genellikle daha saldırgandır, hastalığın seyri daha hızlı, daha kötü olmaktadır. Bu tümörler, trastzumab isimli antikor tedavisine iyi cevap verirler.

meme kanseri tedavisi

 

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir