Mide Kanserinin Tanı ve Tedavisi

- 31 Ekim 2017

Mide kanserinin tedavisi, tanısı, mide kanserine karşı önlemler, mide kanseri ilaçları hakkında.

Mide Kanserinin Tanı ve Tedavisi

Batı ülkelerinde toplum taraması yapılmamaktadır. Mide kanserinin çok sık görüldüğü Japonya’da 1960’lardan beri yapılan taramalar sayesinde mide kanseri erken evrelerde teşhis edilmekte ve daha az kişiyi öldürmektedir.

Mide kanserinden şüphelenilen birisinde, endoskopi veya baryumlu röntgenlerle midenin görüntülenmesi gerekir. Yeni bir teknik olarak, kapsül ile yutulan minik bir kamerayla, ince bağırsak gibi endoskopla yeterli incelenemeyen bölgelerin de resimleri çekilebilir. İzlenen kitlelerden endoskop yardımıyla doku tanısı için biyopsiler alınabilir.

Doku tanısı konan hastalarda, hastalığı evrelemek için ayrıca, bilgisayarlı tomografi, bazı hastalarda endosonografi, laparoskopi, kemik sintigrafisi PET-CT gibi yöntemlerle daha ayrıntılı incelemeler yapılabilir.

Dokunun patoloji bölümünce incelemesiyle rapor edilen histopatolojik tip çoğunlukla adenokanser, daha az sıklıkta lenfoma veya stromal tümörler, sarkom olabilir.

Hastalığın mide içine, çevresine, lenf bezlerine ve uzak organlara yayılım durumuna göre evrelemesi yapılır. Histopatolojik tipe ve evreye göre tedavi kararı verilir.

Tedavi etmek için, ameliyat, radyoterapi veya kemoterapi yöntemleri uygulanabilir. Ameliyat tümörün tamamını çıkararak iyileştirici amaçla veya kanayan, tıkanıklık yapan tümörlerde ihtiyacı olan hastalarda destekleyici amaçla yapılabilir. Ameliyatla tümörün tamamının çıkarıldığı hastalarda bile, tümörün tekrarlama olasılığını azaltmak için, kemoterapi ve radyoterapi birlikte uygulanabilmektedir. Bazen tümörü küçültüp ameliyatı kolaylaştırmak amacıyla ameliyat öncesinde kemoterapi verilebilmektedir.

Mide Kanserine Karşı Önlemler

COX-2 önleyicisi olarak isimlendirilen ilaçların mide kanseri ve diğer bazı kanserlerin gelişimini engelleyebildiği düşünülmektedir.

Helikobakter pilori isimli bir mikrop mide kanseri ve mide lenfomasına sebep olabilmektedir. Helikobakter pilori enfeksiyonu olan kişilerde mide kanseri gelişme riski 2,8 kat artmaktadır. Mide kanserli hastaların yaklaşık yüzde 40-50’sinde sebep helikobakter pilori mikrobudur. Japonya ve Çin’de yapılan çalışmalarda, bu enfeksiyonun, kanser gelişimine sebep olabilecek kronik atrofik gastrite yol açtığı bulunmuştur. Helikobakter pilori enfeksiyonunun tedavi edilmesiyle mide kanseri gelişme riskinin azaltılabileceği düşünülmektedir.

mide kanseri

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir