Obezite ve Kanser İlişkisi

- 27 Kasım 2017

Obezite ve kanser ilişkisinin incelendiği, şişmanlığın, yağ oranının kanserli hücrelerin oluşmasında ve gelişmesindeki etkileri hakkında araştırmadır. Obezitenin hangi tür kanserlere ne oranda neden olabileceği belirtilmektedir.

Obezite Nedir?

Obezite, bir kişinin sağlıksız miktarda vücut yağ dağılımına sahip olduğu bir durumdur.

Obeziteyi ölçmek için, araştırmacılar sıklıkla vücut kütle indeksi (VKİ) olarak bilinen bir ölçek kullanmaktadır. VKİ/BMI, bir kişinin kilosunu (kilogram cinsinden) boyuna (metre cinsinden) kare olarak bölünerek hesaplanır (yaygın olarak kg / m2 olarak ifade edilir). BMI, obezitenin tek başına ağırlığından daha doğru bir ölçümünü sağlar ve çoğu insan için, vücuttaki yağ oranının oldukça iyi bir göstergesidir (dolaylı olarak).

Vücut yağının dağılımını yansıtan diğer ölçümler, yani kalça veya karın etrafında daha fazla yağ tutulması, obezite ve hastalık riskleri için BMI ile birlikte giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu ölçümler bel çevresi ve bel-kalça oranı (bel çevresi kalça çevresi ile bölünür) içerir.

Vücut kitle indeksi (VKİ) = Vücut ağırlığı (kg) / boy uzunluğunun karesi
İdeal kilo ise Ulaşılmak istenen VKİ değeri x boy uzunluğunun karesi olarak hesaplanır.
Örnek ideal kilo = 24 x (1.60×1.60) = 61.4 kg

obezite

Obezitenin Kanser Türleri Üzerindeki Etkisi

Obezite ile kanser riskini birbirine bağlayan kanıtların neredeyse tamamı, gözlemsel bir çalışma olan büyük kohort araştırmalarından gelmektedir. Bununla birlikte, gözlemsel çalışmaların verilerini yorumlamak zor olabilir ve obezitenin kansere neden olduğunu kesin olarak belirleyemez. Bunun nedeni, obez veya aşırı kilolu kişilerin yaşamlarının vücut yağlarından başka normal insanlardan farklı olabilmesidir.

Çalışma tasarımlarının kısıtlamalarına rağmen, yüksek miktarda vücut yağının bir dizi kanser riski ile ilişkili olduğuna dair tutarlı kanıtlar vardır:

Endometriyal kanser: Obez ve aşırı kilolu kadınlar, normal ağırlıktaki kadınların endometrium kanseri (rahim ağzı kanseri) gelişimi ihtimali iki ila dört kat daha yüksektir. Özellikle menopoz hormon tedavisini hiç kullanmamış kadınlarda erişkinlerde ağırlık artışı ile endometriyal kanser riski artar.

Özofagus (Yemek Borusu) adenokarsinoması: Aşırı kilolu veya obez olan insanlar özofagus adenokarsinomu diye bir tip özofagus kanseri gelişmesi riski, normal kilolu insanlardan yaklaşık iki kat daha fazladır. Aşırı derecede obez olan insanlarda dört kat daha fazladır.

Gastrik kardiyovasküler kanser: Obez insanlar, midenin üst kısmında, yani özofagusa en yakın bölümünde kanser gelişimi, normal kilolu insanlardan neredeyse iki kat daha yüksektir.

Karaciğer kanseri: Fazla kilolu veya obez olan insanlarda karaciğer kanseri gelişimi iki kat daha yüksektir. Aşırı kilo / obezite ile karaciğer kanseri arasındaki ilişki erkeklerde kadınlardan daha güçlüdür.

Böbrek kanseri: Fazla kilolu veya obez olan insanlarda böbrek kanserinin en yaygın biçimi olan böbrek hücresi kanseri gelişimi iki kat fazladır. Böbrek hücreli kanser ile obezite arasındaki ilişki, böbrek kanseri için bilinen bir risk faktörü olan yüksek tansiyon ile olan ilişkisinden bağımsızdır.

Çoklu miyelom: Normal kilolu bireylerle karşılaştırıldığında, fazla kilolu ve obez bireylerin, çoklu miyelom gelişme riskinde hafif bir (% 10-20) artış vardır.

Menenjiom: Beyni ve omuriliği çevreleyen zarlarda ortaya çıkan bu yavaş büyüyen beyin tümörünün riski, obez olanlarda yaklaşık % 50 ve kilolu olanlarda yaklaşık% 20 oranında artar.

Pankreas kanseri: Kilolu veya obez olan insanlar, normal kilolu insanlardan yaklaşık 1.5 kat daha fazla pankreas kanseri geliştirebilirler.

Kolorektal kanser: Obez olan insanlarda normal ağırlıklı insanlara göre kolorektal (kalın bağırsak) kanseri gelişme olasılığı biraz daha yüksektir (yaklaşık% 30).

Daha yüksek bir VKİ, hem kadınlarda hem erkeklerde kolon ve rektal kanser riskinde artışla ilişkilidir ancak erkeklerde artışlar kadınlardan daha yüksektir.

Safra kesesi kanseri: Normal kilolu insanlarla karşılaştırıldığında kilolu olan kişiler safra kesesi kanseri riskinde hafif bir (yaklaşık% 20) artışa, obez hastalarda safra kesesi kanseri riskinde% 60 artışa sahiptirler. Risk artışı kadınlarda erkeklerden daha fazladır.

Meme kanseri: Birçok çalışma, menopoz sonrası kadınlarda, BKİ’nin yüksek olması, meme kanseri riskinde mütevazi bir artış ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Örneğin, BMI’da 5 birim artış, % 12 risk artışı ile ilişkilidir. Postmenopozal kadınlarda obez olanların normal ağırlıktaki kadınlara kıyasla meme kanseri geliştirme riski %20 ila %40 arasında değişmektedir. Daha yüksek riskler, daha önce hiç menopozal hormon terapisi kullanmamış kadınlarda ve hormon reseptörlerini ifade eden tümörlerde görülür. Obezite ayrıca erkeklerde meme kanseri için bir risk faktörüdür.

Yumurtalık kanseri: Daha yüksek VKİ, özellikle menapozal hormon tedavisini hiç kullanmamış kadınlarda, yumurtalık kanseri riskinde hafif bir artış ile ilişkilidir. Örneğin, BMI’da 5 birim artış, menopoz hormonu tedavisini hiç kullanmamış kadınlar arasında % 10’luk bir artış ile ilişkilidir.

Tiroid kanseri: Yüksek VKİ (özellikle BMI’da 5 birim artış), tiroid kanseri riskinde hafif bir (% 25) artış ile ilişkilidir.

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir