Ozon Tedavisi ve Kanser

- 25 Nisan 2017

Kanser hastaları için ozon tedavisi faydalı mı? Ozon tedavisi nasıl yapılır ve yararları nelerdir?

Ozon tedavisi, farklı yöntemlerle vücuda ‘tıbbi ozon‘ verilmesidir. Vücut direncini arttırdığı ve kişilerin uykusuzluğa dayanabilmelerini sağladığı için 2. Dünya Savaşı’nda savaşa giden askerlerde kullanıldığı bilinmektedir. Ozon tedavisi, eklem içine, omugadaki diskler içine, kol ve bacak yaralarına bölgesel tedavi olarak ve kas içine ya da damar yoluyla tüm vücuda ulaşacak verilmektedir. Ozon tedavisinin, vücutta savunmayı güçlendirecek bir grup maddenin salıverilmesini sağlayarak yenilenmeyi sağladığı ve vücuttaki oksijen miktarını arttıdığını düşünenler vardır.

Kanser hastalarında major otohemoterapi denen yöntemde, hastanın kanı alınıp, tıbbi ozonun kana geçmesi sağlanıp hastaya geri verilmesi işlemini yapanlar olmuştur. Kanser hücreleri bazen, oksijensiz ortamda kaldığında kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilere karşı daha dirençli hale gelebilir. Kandaki alyuvarlarda bulunan hemoglobin, oksijeni dokulara ulaştırmaktadır. Onkologlar, kemoterapinin ve radyoterapinin etkisinin azalmaması için, hastaların hemoglobin değerleri azaldığında (yani anemi geliştiğinde) kan veya ilaç vererek hemoglobin değerini yükseltmektedirler. Ancak, hemoglobin değerini fazla yükseltmek, ilaçların ve radyoterapinin etkisini daha fazla arttırmamaktadır.

Belki de bu bilgiler sebebiyle, bazı kişiler kanserli hastaların tedavisine katkı amacıyla ozon tedavisi vermektedirler. Ancak, kanser hastalarında kemoterapi ve radyoterapiyle birlikte uygulanacak ozon tedavisi konusunda henüz yeterli kanıt bulunmamaktadır.

Tıbbi Onkoloji Derneği, bu konuda bir açıklama yayınlamıştır. Bu açıklamanın son paragrafını buraya aynen alıyorum ve daha fazla bilgi için açıklamanın tamamının okunmasını öneriyorum:

Sonuç ve halkımıza öneri: Amerikan Kanser Vakfı, hastalara ozon tedavisi konusunda uyarıda bulunmakta ve ozonun kanser tedavisinde etkili olduğuna dair kanıt olmadığı ve zarar verici etkilerinin olabileceği konusunda ısrar etmektedir. İngiltere ve Avustralya’daki diğer sektör görüş liderleri 2001 yılında ozonun kanser hastalarındaki potansiyel yarar ve zararları hakkında bilginin yeterli olmadığını savunmuştur. Tıbbi Onkoloji Derneği olarak ozon tedavisi için kanser tedavisi, kanserden korunma ve tedavi yan etkilerini azaltma gibi etkilerine yönelik kanıtları yeterli bulmamaktayız. Bu yönde tanıtım ve uygulamaların hastalara faydalı olmasından çok olası yan etkilerini de göz önünde bulundurarak hastalarımıza sağlık ve ekonomik açıdan zarar verebileceğini düşünmekteyiz.

Ülkemizde kolay kazanç alanı ve ticari bir sektör olarak görülen ve hızla artan ozon tedavi merkezlerinin aktivitelerini derneğimiz olarak yakından izlemekteyiz. Tıbbi Onkoloji Derneğinin toplumsal sorumluluğu doğrultusunda bireyleri (hasta ve/veya sağlıklı) koruyabilme adına ozon tedavisi uygulayıcılarını uyarmakta ve bu yöntemin tatmin edici bilimsel bir kanıt sunulmadığı sürece uygulamasının sakıncalı olabileceğini duyurmaktayız. Ülkemizde ozon tedavisi tanıtımı amacı ile kanserli hastalara yönelik bir strateji izlenmesi durumunda yasal başvurularda bulunmaya ve herhangi bir hasta ve sağlıklı bireyin ozon tedavisi sonucu karşılaştığı yan etki durumda derneğimize başvurması halinde hatalı tıbbi uygulama nedeniyle derneğimiz hukuksal imkanları oranında hastaların yanında olacağını bildirmek isteriz.

Sonuç olarak günümüze kadar elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda bu tedavi yöntemi kanser hastalarına alternatif veya destek tedavi yöntemi olarak tavsiye edilemez.

Tıbbi Onkoloji Derneği

ozon tedavisi

Ozon tedavisi konusunda bu konulara değinilmektedir:

Akciğer kanseri oksijen tedavisi
Tıbbi ozon tedavisi
Ozon tedavisinin zararları
Kanser hücreleri oksijen
Ozon tedavisi yorumları
Ozon tedavisi yaptıranlar
Ozon tedavisi zararları hakkında

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir