Palyasyon ve Palyatif Bakım

- 25 Nisan 2017

Palyasyon nedir? Palyatif bakım nedir? Kanser hastaları için palyasyon, palyatif bakım.

Palyasyon, şikayetleri hafifletmek demektir. Bazı hastalarda, hangi tedavi yapılırsa yapılsın, kanser geri gelmekte, ilerlemektedir. Bu durumda kanser hücrelerini öldürücü tedavilerin dışındaki tedaviler daha önem kazanmaktadır. Ağrısı olan hastanın ağrısının giderilmesi, zayıflayan hastanın kilo alması için ilaç verilmesi, damardan veya midesine bir tüp takılarak beslenmesi, akciğer zarları arasında veya karın boşluğunda toplanarak nefes almayı zorlaştıran sıvının boşaltılması, ağrıyan bel kemiğine radyoterapi veya damardan kemik yıkımını önleyen ilaçlar verilmesi gibi tedaviler palyatif tedavilerdir. Bazı hastaların bunlara ihtiyacı olacaktır ve palyatif tedaviler (destek tedavileri) kanser tedavisinin önemli, ihmal edilmemesi gereken bir parçasıdır.

Dünya Sağlık Örgütünün tanımlamasına göre, palyatif bakım, yaşamı tehdit eden bir hastalıkla yüzyüze kalan hasta ve hasta yakınlarının, yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik bir yaklaşım olup, başta ağrı olmak üzere fiziksel, psikososyal ve ruhani problemlerin erken tespiti ve tedavisini hedefler. Palyatif bakım, önceleri, tedavi edici yaklaşımların tükendiği, son dönem hastalarda gündeme gelen bir yaklaşımken, günümüzde, yaşamı tehdit eden hastalığın tanısından itibaren, tedavi edici yaklaşımlarla birlikte, onlara ek olarak gündeme gelmesi gerektiği görüşü hakimdir.

Palyatif bakım;

  • Ağrı ve diğer rahatsız edici şikayetlerin giderilmesini sağlar,
  • Yaşamı desteklemekle birlikte, ölümü de doğal bir süreç olarak algılar,
  • Ölümü hızlandırma veya erteleme amacı taşımaz,
  • Hasta bakımının psikososyal ve ruhani yönlerini fiziksel bakımla birleştirir,
  • Hastaların, son ana kadar, mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerinde destek sağlar,
  • Hasta yakınlarına, hastalık süreci, ve sonrasında kendi yas süreçleriyle başa çıkabilmelerine destek sağlar,
  • Gerektiğinde yas dönemi danışmanlığı da dahil olmak üzere, hasta ve hasta yakınlarının gereksinimlerinin karşılanmasında ekip yaklaşımı kullanır,
  • Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu olarak etkileyebilir,
  • Hastalık sürecinin erken evrelerinde, kemoterapi ve radyoterapi gibi yaşam süresini uzatmayı hedefleyen tedavilerle birlikte kullanılabilir ve klinik komplikasyonların daha iyi anlaşılması ve yönetilmesi ile ilgili araştırmaları da kapsar.

Palyatif bakım örgütlenmesi; yatan hasta servisleri, evde bakım (Home Care), Hospis, Gündüz bakım üniteleri (Day Care), Palyatif bakım poliklinik hizmetleri, Palyatif bakım konsültasyon hizmeti şekillerinde sağlanabilir.

palyasyon palyatif bakım

Makalemde bu konularda bilgiler bulunmaktadır.

Palyatif yoğun bakım ne demek?
Palyatif bakım hemşireliği
Palyatif bakım merkezleri
Palyatif Türkçe anlamı

Görüş Bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir